تبلیغات
♥♥ پاطوق طرفداران کره ♥♥ - iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 19
سلام آتی هستم 20 سالمه .. (Hi ..im ati welcome to the my web)
از هر چی کره ای بخوایید اپ میشه..

منexo L-----elf----- A.R.M.Y------v.i.p هستم
بایسم عشقم زندگیم کای kai هستش
تو اپارات -لنزور-نماشا-اینستاگرام و غیره فعالم
امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 19

چهارشنبه 10 تیر 1394
01:44 ب.ظ
♥♥ Ati ♥♥

iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 19

 

به صفحه گوشی نگاه انداختم ..کیونگ سو..

صدامو صاف کردم – الو ؟!

انقدر شلوغ بود پشت تلفن  - الو چرا صداتون اینجوری میاد ..

چانیول داشت از خنده منفجر میشد – آتی اشپزمون خرابش کرد ..

خندم گرفت – چرا منکه همه چیزو نوشته بودم ..

دی او – چجوریه مثل سو پباید خوردش  ؟؟

- چی ..آهان نه باید برنجو آب کش کنی باهاش ..

دی او – چی !! خفه شید بذارید ببینم کجارو اشتباه کردیم ..

ژومین که صداش میومد –بیخیال بابا بیاین سفارش بدیم چن سوراخ شد بدبخت ..

خندم گرفت – خب وقتی برنج جوش اومد باید بریزی...سوهو- آتی بیا این آدرسی که برات میفرستیم ...

- چی .. !! نه من باید برم خونه ...!!

دی او – بیا بعد برات ماشین میگیرم برو ..

چانیول – زود میفرستیمت بری ؟؟

سوهو – الان میفرستم ..گوشی رو قطع کرد ..

هنوز هنگ این چند لحظه بودم ... حالا چیکار کنم ..

انگشتامو آوردم بالا شمردمشون 1..2..3.. ...دوااااازده تا پسر ..

دستمو بردم لای موهام بهم ریختمشون – حالا چیکار کنم ..گوشیم پیام اومد ..

***

جلوی یه ساختمون شیک و بزرگ پیاده شدم ..

رفتم زنگ بزنم که در خودش باز شد – بیا داخل...

در زدم در که باز شد همه جلو در بودن ..کای ولوهان داشتن فوتبال دستی بازی میکردن ..

سوهو –سلام خوشومدی به خونه ی اکسو ..

موهامو پشت گوشم زدم –ممنون اوپا ..

بکهیون رفت رو مبل نشست  - اتی بیا یکم اینجا بشین ..

- ممنون ..باید زود برم فقط بگید کجارووو..که صحنه ای  مشابه جنگ جهانی  اول جلو چشمام ظاهر شد ...

این دیگه چیه ...سوپ یا قیمه ..

دی او سرشو خاروند – خب یکم سخت بود دیگه ..

- معلومه که سخت بود براتون..برید کنار ...

کیفمو گذاشتم رو اپن ..

- پیش بند ..!!

دی او – اوناهاش اونجا دوتا هست ..

دور کمرم بستم ...

خب برنجتون کجاست ..

دی او  - بیا

 - خب چیزایی که گفتمو خریدید ..

سوهو اره فقط اون دونه های زرد کوچیک پیدا کردنش سخت بود ..

- آهان آره ...لپه ممکنه اینجا سخت گیر بیاد ..

- خب شروع میکنیم ..اوپا دی او کنارم بمون کمکم کن ..

کای نگاهی به بچها تو اشپزخونه کرد ... رفت تو اتاقش ..

ژومین – من اصلا حوصله ی اشپزی ندارم ..

سهون – حوصله ی خوردنو داری...

زومین – در این مورد خیلی با حوصله ام ...

همه خندیدن ..

دی او – آتی بیا برنج جوش اومده ..

- رفتم سمت دی او لی جلوم سبز شد ...برگرم گردوند پشت به خودش ..با کش مویی موهامو بست ..همه اووو کشیدن ..

بکهیون رو اپن نشسته بود دست میزد – لی توام ..!!

لی  - هی ..چی میگی خب موهاش تو صورتش افتاده بود اذیتش میکرد ..

شوکه لی رو نگاه میکردم – آره موبندمو نیاورده بودم ..ممنون اوپا لی ..

لی لبخندی زد بهم خیره شدیم ..دی او اومد بینمون ...اوهو !! بسه دیگه حالا بیا برنج شل شد !!

چند بار پلکامو بازو بسته کردم – ای وای آره ..سبد لطفا..

..

میز غذارو اماده کردیم ...

کریس واقعا غذای ایرانیا اینجوریه ..

- آره ..چطور مگه ..

کریس – اخه ما برنجمونو اینجوری نمیخوریم ..

- آره طرز پختمون فرق داره ...ذائقه ایرانیا اینجوریه ..

ببخشید سرویس بهداشتی کجاست ؟؟ دستمو بشورم ..

سهون – ته راهرو ..

- ممنون..

پشت در هر اتاق اسم دونفر نوشته بود ..

از دستمو شستم و  بیرون اومدم

دی او از تو آشپز خونه ..- کای بیا غذا بخور ..!

یهو صدای گرفته ی کای از اتاق پشت سرم اومد ..- نمیخورم ..

سوهو – بچها این چشه چرا اینجوریه دعواتون شده ؟؟

دی او – چرا بیا این همه زحمت کشیدیم ..

چانیول  خندید – دی او آشپز بیت المللی ..

همه خندیدن ..

نمیدونم چی شد که رفتم تو اتاق درش نیمه باز بود ..

رفتم داخل کسی رو ندیدم ..برگشتم سمت جیغم بلند شد که دستشو جلو دهنم گذاشت

 

اون یکی دستشو گذاشت رو لبش – هیییس !! بچها  فک میکنن چه خبره !!

- ترسوندیم

کای دوباره اخماشو توهم کرد – تو اتاق من چیکار میکنی ..!!

زل زده بودم بهش دستاشو جلو صورتم تکون د اد – هی باتوام ..!!

- آهان ..اومدم بهت بگم بیای غذا بخوری ..

نیشخندی زد – از کی تاحالا تو نگران من شدی ..

- ینی چی خب همه دارن میخورن گفتم توام بیای ..

کای تو چشام نگاه کرد – پس من با بقیه فرقی برات ندارم ..

- باید داشته باشی ؟؟

دی او – آتی بیرون نیومدی..

بکهیون – برم دنبالش..

چانیول – ساکت باش غذاتو بخور ..

برگشتم برم بیرون ... که دستشو دور کمرم حلقه کردو سمت خودش کشیدم ...

[3.85 MB] Jessi, Kim Young Im, Crispy Crunch - 쾌지나 칭칭나네 (Areia Remix).mp3