تبلیغات
♥♥ پاطوق طرفداران کره ♥♥ - iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 25
سلام آتی هستم 20 سالمه .. (Hi ..im ati welcome to the my web)
از هر چی کره ای بخوایید اپ میشه..

منexo L-----elf----- A.R.M.Y------v.i.p هستم
بایسم عشقم زندگیم کای kai هستش
تو اپارات -لنزور-نماشا-اینستاگرام و غیره فعالم
امیدوارم لحظات خوبی رو داشته باشید

iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 25

شنبه 13 تیر 1394
12:39 ب.ظ
♥♥ Ati ♥♥iranian kpoper (کی پاپر ایرونی)قسمت 25


ممنون که تا اینجا همراه بودین و تحمل کردین 

 

در باز شد سوهو بیرون رفت ..

- خیلی مسخرست ..خیلی ؟!

سرشو برگردوند –نمیای ..

یه نگاه جدی به سرتاپاش کردم.. دنبالش راه افتادم. ..

درو که باز کرد انگار توی قصر بودم ...- وای چقدر قشنگه ...

سوهو – من میرم دوش آب گرم بگیرم ..تو یخچال  یه چیزایی هست بیار تو ماکرو ویو گرمش کن بخوریم ..

تو همون حالت دید زدن خونه گفتم – باشه ..نگاه میکنم...

مگی بهم زنگ زد – الو.. کجایی دختر  اینجا همه بهتون مشکوکن دیشب تو پشت بوم چیکار میکردی ؟!

عصبانی شدم – ینی  چی چیکار میکردیم ..گیر کرده بودیم دیگه ...هیچ اتفاق خاصی هم نیوفتاد..

مگی – خیلی خوب ..الان کجایی..؟!

میدونستم اگه بگم خونه ی سوهو بیشتر دچار سوء تفاهم میشن ..

- خونه سه جین هستم ..دوستم ..!!

مگی – خیلی خوب بعد بیا خونه حرف میزنیم ..قطع کردم ..

دستی به موهام کشیدم رفتم سمت آشپزخونه ...در یخچالو باز کردم سرمو جلوتر بردم ...لبمو گاز گرفتم ..- خب همین رامن خوبه..

میزو اماده کردم ..

نشستم رو صندلی ..سوهو از پشت سرم اومد و رو صندلی نشت ..

یه نگاه بهش انداختم داشت موهاشو خشک میکرد نگاهش به من افتاد یقه حوله تن پوششو بسته تر کرد ..و سرشو زیر انداخت..

سوهو – اگه میخوای برو دوش بگیر

جدی نگاش کردم –نه نیاز نیست دیگه باید برم خونه دیشب تاحالا با این لباس اینطرف و اونطرف رفتم ...

سوهو – کجا من میرسونمت ...

- نه نیاز نیست دیگه به انداره کافی ...حرفمو قطع کرد..

- با این ریخت وقیافه سکسی میخوای اجازه بدم تنها بری...

با شنیدن این حرف تمام بدنم داغ شد ..سوهو سرشو انداخت پایین ..

سوهو –غذاتو بخور میرسونمت ..

آروم قاشقمو برداشتم و شروع کردم ...

با صدای عطسه ی سوهو سرمو بلند کردم ..با تعجب نگاش کردم ..

 - سرما خوردی ؟!

سوهو قاشق غذاشو تو دهنش گذاشت  – به لطف تو ؟!

 

 

از سر میز بلند شدم – من دیگه میرم ..

سوهو قاشقشو محکم زمین گذاشت – مگه یبار نگفتم میرسونمت ..پس دیگه حرفی نباشه بشین غذامو بخورم میبرمت ..

گوشی سوهو زنگ میخورد ..سوهو – حالا که سر پایی برو بیارش..

ابرویی بالا انداختم – مگه من سگ خونگیتم ..

- بیا ..

سوهو با دیدن صفحه ی گوشی چهرش تغییر کرد ..

سوهو – بله منیجر !!

منیجر – سوهو تو با اون دختر جدیده دارین چه غلطی میکنین ...؟!

اونقدر صداش بلند بود که میشنیدمش ..نزدیکتر شدم و روی صندلی کنار سوهو نشستم گوشمو به تلفن همراهش نزدیک کردم ..

سوهو – هیچی چطور مگه ..؟؟ ما فقط اتفاقی اونجا گیر کرده بودیم ..همین!!

منیجر – من متوجه شدم اما طرفدارا حالیشون نمیشه ..اومدن جلوی در خونه اون دختره ..

سرمو بلند کردم به سوهو نگاه کردم ..آب دهنمو قورت دادم ..

الان با توئه ...

با دستم اشاره کردم بگو نه ..نه ...

سوهو – هان ..نه بابا ..

آروم گفتم –بگو رفتم خونه دوستم ..

سوهو سرشو تکون داد – رفت خونه دوستش ..!؟

منیجر – من نمیدونم خودت که میدونی این دخترا چقدر کله شقن بیا راجبش توضیح بده یا آپدیت جدید بذارمطلع شن شایعه بیشتر نشه ..

سوهو – اخه متوجه نمیشم چه شایعه ای ..

منیجر – نمیدونم یکاریش بکن..قطع کرد..

سوهو گوشی رو سر داد رو میز ...

- حالا چیکار کنیم ....

سوهو الان اگه ازمون عکس نگرفته باشن خوبه ..توام با این لباس قرمزت ..

اخم کردم – چیه خب تولد دوستم بود ..تقصیر توئه دیگه خوابت برد منم اسیر کردی با خودت ؟!

سوهو – فعلا اینجا بمون ... تا اوضاعو درست کنم ...

- وای نه .. اینو دیگه نگو ..دست کردم توی موهام و بهم رختمون رفتم رو مبل نشستم ..

- اه ..اه ..از وقتی اومدم کره همش بدشانسی میارم ..

سوهو بلند شد اومد سمتم – ینی به من اعتماد نداری ...

- یه نگاه به خودت بنداز با این ریخت میشه به یه پسر اعتماد کرد ..

به خودش نگاه کرد ...بدون حرفی رفت داخل اتاقش و درو بست ..

لباسشو پوشید و از اتاق اومد بیرون  – من دارم میرم بیرون ..

بلند شدم – کجا ؟!

سوهو دستگیره ی درو فشار داد – میرم برات لباس بگیرم ؟! سایزت چیه ؟!

- هان ؟!

سوهو –  ولش کن ..برمیگردم ..جایی نرو ؟!

- باشه ..راستی برای شام ..

سوهو یه چیزی میگیرم ؟!

***

سوهو داخل آسانسور رفت – با کای تماس گرفت

کای – سلام هیونگ ..

سوهو –چرا اینکارو کردی..

کای – چه کاری ؟!

سوهو -  به مگی گفتی کسی تو پشت بوم نیست ؟! مگه مارو ندیده بودی !!

کای – خواستم مزاحمتون نشه ؟!

سوهو عصبانی شد –ینی چی مزاحم مگه من و اتی چه رابطه ای داریم ..چرا همتون دارین بیخود شلوغش میکنید ..

کای – من .. من ..دیدمت ؟! در اسانسور باز شد ..

سوهو بیرون اومد – بعد بهت زنگ میزنم باید برم یه جایی..

کای – امشب خونه نیا ممکنه خبرنگارا باشن جلو خونه ..

سوهو – باشه فعلا

کای – فعلا

 ***

ببخشید یه لباس میخوام برای یه دختر با قد متوسط .. اندامه ..!! ..یه چیز مابین.. نه چاق نه لاغر..

فروشنده اون قسمت رو نگاه کنید ..- بله ممنون

 ***

پشت درو نگاه کردم و درو باز کردم

سوهو – بیا کمکم..

-سلام ..بدش به من..

سوهو- کسی دیگه زنگ نزد ..؟!

- نه ..

خریدو روی اپن گذاشتم ..

سوهو نزدیک شد دستشو دراز کرد ..-بیا برو امتحانشون کن ..[3.85 MB] Jessi, Kim Young Im, Crispy Crunch - 쾌지나 칭칭나네 (Areia Remix).mp3